Disclaimer

Onder deze disclaimer wordt verstaan de algemene voorwaarden voor gebruik van de Website van NextChange B.V. (NextChange.nl/ NextChange.org/NextChange.net)

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, diensten c.q. rechtshandelingen, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, zijn de algemene voorwaarden van NextChange B.V. van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda en kunnen desgevraagd worden toegezonden. Alle rechten, waaronder de auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam nextchange.nl/ nextchange.org berusten bij NextChange B.V., behoudens voor zo ver anders vermeld. Gebruiker mag de inhoud van nextchange.nl slechts voor persoonlijk gebruik raadplegen, printen, opslaan en kopiëren. Het is de gebruiker niet toegestaan de informatie openbaar te maken of te verkopen. Verwijzingen naar deze website door middel van links is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van NextChange B.V. De inhoud van nextchange.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan bepaalde informatie verouderd of niet correct zijn. NextChange B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, uit het gebruik van gegevens of informatie op deze website, danwel uit het gebruik van gegevens van andere websites waar naar deze website verwezen wordt.