Effectief en efficiënt continu verbeteren!

KaiNexus combineert de 100-day Workout methodiek met het KaiNexus projectmanagement- en communicatieplatform. In de praktijk blijkt deze combinatie bijzonder effectief te zijn om organisaties succesvol te ondersteunen bij de start, doorstart of het continueren van het continu verbeteren. 

De methodiek is gebaseerd op een periodieke interventie, waarin in een periode van 3 maanden gestructureerd aan verbeteringen gewerkt wordt. De verbeteringen worden geïnitieerd vanuit een strategische doelstelling of een prioriteit die op dat moment aan een verbetergebied gekoppeld wordt. Door de integrale aanpak en het nadrukkelijk betrekken van de leidinggevenden en de financiële afdeling wordt de organisatie gestimuleerd en geënthousiasmeerd om met het continu verbeteren aan de slag te gaan. Het programma KaiNexus wordt hierbij als platform gebruikt voor het projectmanagement. De 100 Day Workout is uitstekend geschikt voor organisaties die met continu verbeteren willen aanvangen, maar ook voor organisaties die de 100 Day Workout als Kaizen events willen inzetten.