In het kader van de verwerkingen van gegevens voortvloeiende uit het bezoek van deze website en het aanvragen van informatie waarborgt en respecteert NextChange B.V. uw privacy en worden de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

NextChange B.V. verklaart dat zij zich houdt aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Om deze website te kunnen optimaliseren worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bezochte pagina's, geregistreerd. Deze bezoekgegevens bevatten geen gebruikers identificatie.